كدام بخش از موضوعات وبلاگ را بيشتر می پسندید؟
(2.272%) 2
کتابخانه الکترونیک
(18.18%) 16
دروس دانشگاهی
(4.545%) 4
بخش نرم افزار
(1.136%) 1
رسانه های تصویری
(2.272%) 2
رسانه های ویدیویی
(4.545%) 4
بخش آموزش
(11.36%) 10
بخش شاعران معاصر ایران
(13.63%) 12
کتاب و نمونه سوالات ابتدایی
(34.09%) 30
کتاب و نمونه سوالات راهنمایی
(7.954%) 7
کتاب و نمونه سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی
(0%) 0
بخش مجلات

تعداد شرکت کنندگان : 88